2024-01-25
قوس زیاد کف پا

علت و درمان قوس زیاد کف پا

قوس زیاد کف پا قوس کف پا زمانی که بیش از اندازه زیاد باشد میتواند مشکلات متعددی را ایجاد کند که امکان دارد با درد و […]
2023-10-26
دلایل درد پاشنه پا

دلایل درد پاشنه پا

دلایل درد پاشنه پا از دلایل درد پاشنه پا میتوان به استفاده از کفش‌های نامناسب، فعلایت روی سطوح سخت مانند سنگ، اضافه وزن، راه رفتن غیر […]