2016-08-20
TLSO

کمربند طبی مخصوص شکستگی مهره کمر

کمربند TLSO یک بریس کمری برای استفاده بعد از جراحی ستون فقرات و شکستگی کمر است. این کمربند توسط کارشناس ارتز و پروتز ساخته میشود و در سه نوع(فلزی، ترموپلاستیک و soft) دسته بندی میشود. نوع رایج آن از جنس ترموپلاستیک است.