2016-08-20

TLSO Brace

معرفی:             نوعی کمربند سخت می باشد که به منظور کنترل و محدودیت حرکات مضر تجویز می شود.سه نوع از این وسیله در دنیا ساخته می […]
2016-08-18

LSO Brace

معرفی: نوعی وسیله فلزی یا ترمو پلاستیک  میباشد که داخل آن فوم کاری می شود.این ارتز از ناحیه زیر انتهای تحتانی اسخوان کتف تا ابتدای اسخوان […]