2015-11-06
درمان کوتاهی پا

درمان کوتاهی پا

تشخیص و درمان کوتاهی پا اختلاف طول اندام ، تفاوت بین طول بازوها یا پاها است. این مقاله منحصراً بر تفاوت در طول پا و درمان […]