2021-12-31

جلوگیری از هالوکس والگوس

4 راه برای جلوگیری از هالوکس والگوس جلوگیری از هالوکس والگوس. بونیون (هالوکس والگوس)ها رایج هستند، اما در بسیاری از موارد، قابل پیشگیری هستند. ترفند این […]
2015-11-06

هالوکس والگوس یا قوز شست

هالوکس والگوس هالوکس والگوس یا همان انحراف شست پا، پدیده شایعی در انگشتان پا است و در 90 درصد موارد در زنان اتفاق میفتد. کجی شست […]