2017-02-14

ساخت انواع پروتز پای مصنوعی

2016-10-30

لا انگشتی پا

2015-11-01
ساخت کفی با اسکن از پا

طراحی و ساخت کفی طبی اسکنری با اسکن از پا

اسکن کف پا برای ساخت کفش و کفی طبی اسکنری زندگی حرکت است و حرکات وابسته به ایستادن بر روی پاهاست پای هر انسان از چند […]
2015-10-29

درمان بیماری اسکولیوزیس با بریس

بیماری اسکولیوزیس چیست؟ اسکولیوز یک بیماری شایع است که خیلی از بچه ها و نوجوانان را مبتلا میسازد. در تعریف ساده اسکولیوز خمیدگی یکطرفه ستون فقرات […]