چه کسانی می‌توانند عمل پروتز سینه را انجام دهند؟ افرادی که به‌خاطر بیماری‌های سخت مثل سرطان تمام یا بخشی از سینه‌ی خود را از دست داده‌اند. کسانی که به‌صورت مادرزادی سینه‌های نا‌متقارن با شکل غیر‌طبیعی دارند. خانم‌هایی که به‌خاطر نقص مادرزادی فقط یک سینه دارند. زنانی که به دلایل هورمونی یا ژنتیکی یا لاغری بیش‌ازحد و سوءتغذیه سینه‌های کوچکی دارند.