موسسه ارتوپدی فنی توان طب

درباره موسسه ارتوپدی فنی توان طب: موسسه ارتوپدی فنی توان طب از سال 1387 تاسیس شده و تا کنون به ارایه خدمات ارتز (کمربند، گردنبند، کفش و کفی طبی، انواع بریس واسپلینت های دست و پا) و پروتز (دست و پای مصنوعی) مشغول میباشد. این مرکز تحت مدیریت مهندس امیر شیخ ویسی کارشناس با سابقه مرکز توانبخشی میباشد. این مجموعه در راستای رسالت خویش نوین بودن خدمات، تجهیزات و همچنین بهره گیری از توان نیروهای متخصص و صاحب نظر در عرصه های مختلف توانبخشی را مد نظر دارد.