2015-10-30

دکتر تقی بغدادی

نام تقي   نام خانوادگي بغدادی گروه آموزشي گروه ارتوپدي دانشکده پزشکي فلوشيپ / MS تخصص / PHD دانشگاه تهران فوق تخصص ارتوپدی اطفال، تورنتو، کانادا […]
2015-10-30

دکترمحسن موحدی یگانه

متخصص ارتوپدی دکتر موحدي داراي بورد تخصصي ارتوپدي و فوق تخصص در جراحي پا و مچ پا مي‌باشد. ایشان مدارج تحصيلي را در رشته دکتري طب عمومي و بورد تخصصي […]