2019-08-10
دست مصنوعی

ساخت دست مصنوعی با کنترل از طریق ذهن

 پروتزی که تقریباً می تواند مانند دست واقعی حرکت کند   یک اتفاق تلخ صبح روز شنبه ژوئیه 2019 ، ملیسا لوومیس زودتر از خواب بیدار […]
2015-11-06
پروتز انگشت مصنوعی برای دست و پا

پروتز انگشت مصنوعی برای دست و پا

مقدمه بر اثر حوادث مختلف ممکن است فرد انگشت دست یا پای خود  از جمله انگشت شست را از دست بدهد. این وضعیت باعث میشود بیمار […]
2015-11-06

پروتز اندام فوقانی

اندامهای مصنوعی در اندام فوقانی شامل پروتزهای زیر می باشند: ۱ – پروتزهای زیبایی ( پروتزهایی که فاقد کارایی بوده ) فقط جنبه زیبایی و حفظ […]
2015-10-29

پروتز چیست؟

پروتز به وسیله ای اطلاق می گردد که جانشین عضو از دست رفته می شود .نبود یک عضو ممکن است د راثر جراحی – قطع عضو […]