2021-09-25
ارتوپدی فنی

ارتوپدی فنی چیست؟

ارتوپدی فنی (Technical orthopaedics) ارتوپدی فنی بخشی از معاینه پزشکان ارتوپدی است و جنبه مهمی از کارهای عملی انجام شده توسط پزشکان ارتوپدی است. کمک های […]
2021-09-11
آسیب پا

10 آسیب شایع پا

آنچه باید درباره آسیب پا (و مچ پا) بدانید بسیاری از شرایط بهداشتی و آسیب ها می توانند حرکت و تعادل پا را بر هم بزنند […]
2021-08-31
کوتاهی پا

کوتاهی پا (یک پا بلندتر از پای دیگر): چگونه تشخیص دهیم و چه کار کنیم

کوتاهی پا (یک پا بلندتر از پای دیگر): چگونه تشخیص دهیم و چه کار کنیم کوتاهی پا یا همان، داشتن یک پا بلندتر از پای دیگر […]
2021-08-22
پا مصنوعی

قطع عضو یا آمپوتاسیون

قطع عضو یا آمپوتاسیون چیست و چه عللی دارد؟ قطع عضو عبارت است از از دست دادن یا برداشتن قسمتی از بدن مانند انگشت ، انگشت […]