2021-11-15
صافی کف پا

صافی کف پا

صافی کف پا (Flat Feet) صافی کف پا وضعیتی است که در آن تمام سطح کف پا با زمین تماس پیدا می کند. صافی کف پا […]
2021-11-01
کفش طبی مخصوص

کفش طبی مخصوص

کفش طبی مخصوص کفش های طبی مخصوص و ارتوپدی پا درد؟ کمر درد؟ به نظر شما ارتز یا کفش ارتوپدی کمک کننده است؟ طرح مزایای شما […]
2021-09-28
گودی کمر

گودی کمر چیست و چه عللی دارد؟

گودی کمر در کودکان ، بزرگسالان و در دوران بارداری لوردوز یا گودی کمر ، منحنی داخلی ستون فقرات کمری (درست بالای باسن) است. میزان کمی […]
2021-09-25
ارتوپدی فنی

ارتوپدی فنی چیست؟

ارتوپدی فنی (Technical orthopaedics) ارتوپدی فنی بخشی از معاینه پزشکان ارتوپدی است و جنبه مهمی از کارهای عملی انجام شده توسط پزشکان ارتوپدی است. کمک های […]