2022-03-17
کفی طبی پای صاف

کفی طبی پای صاف

صافی کف پا مشکلی است رایج که در بسیاری از موارد باعث کاهش و اختلال در فعالیت های روزمره و ایجاد درد میشود. یکی از راه های کاربردی، آسان و ارزان استفاده از کفی طبی تخصصی است
2022-02-01
کفش طبی برای کف پای صاف

کفش طبی برای کف پای صاف

کفش طبی برای کف پای صاف آیا کفش طبی برای کف پای صاف مفید است؟ بله، یک کفش طبی خوب و مناسب میتواند با ایجاد قوس […]
2021-11-01
کفش طبی مخصوص

کفش طبی مخصوص

کفش طبی مخصوص کفش های طبی مخصوص و ارتوپدی پا درد؟ کمر درد؟ به نظر شما ارتز یا کفش ارتوپدی کمک کننده است؟ طرح مزایای شما […]
2021-01-27
کفش طبی کودکان

کفش طبی کودکان

کفش طبی کودکان نوعی کفش مخصوص است که توسط(یا تحت نظر) کارشناس ارتز و پروتز ساخته میشود و معمولا توسط پزشک ارتوپد برای اصلاح ناهنجاری های پای کودکان تجویز میگردد.