2015-11-06
هالوکس والگوس

هالوکس والگوس یا قوز شست

هالوکس والگوس هالوکس والگوس یا همان انحراف شست پا، پدیده شایعی در انگشتان پا است و در 90 درصد موارد در زنان اتفاق میفتد. کجی شست […]