2022-02-14

اسکولیوز چگونه درمان میشود

اسکولیوز اسکولیوز (تلفظ sko-lee-o-sis) یک ناهنجاری سه بعدی است که زمانی رخ می دهد که ستون فقرات به پهلو بچرخد و خمیده شود. اغلب این وضعیت […]