2021-08-22
پا مصنوعی

قطع عضو یا آمپوتاسیون

قطع عضو یا آمپوتاسیون چیست و چه عللی دارد؟ قطع عضو عبارت است از از دست دادن یا برداشتن قسمتی از بدن مانند انگشت ، انگشت […]
2017-04-03

زخم پای دیابتی – علت و درمان

زخم پای دیابتی زخم پای دیابتی یک زخم یا زخم باز است که تقریباً در 15 درصد بیماران مبتلا به دیابت ایجاد می شود و معمولاً […]
2014-05-07
زخم پای دیابتی

زخم پای دیابتی چیست

در 15 درصد از افراد دیابتی زخم های پا ایجاد می شود که با وجود زخم دیابتی ریسک قطع عضو می تواند ...