2015-11-06
اسکن کف پا

اسکن کف پا چیست؟

دستگاه اسکن کف پا با بررسی دقیق کف پا این امکان را به متخصص ارتز و پروتز میدهد که کفی و صنل طبی مناسب پای مددجو را با دقت بالا و به صورت کامپیوتری بسازند.
2015-11-01
اسکن کف پا

اسکن کف پا

اسکن کف پا جهت رسیدن به اندازه و ابعاد دقیق کف پا انجام میشود که میتوان با استناد به آن اقدام به ساخت کفی،کفش و صندل تخصصی کرد. این اسکن در تعین ناهنجاری های کف پا بسیار موثر عمل میکند.