2016-08-27
بریس Sarmiento

Sarmiento

بریس Sarmiento (سارمینتو) بریس Sarmiento. این وسیله از جنس پلاستیک فوم میباشد و جایگزین گچ بازو می شود. سبک تر و بهداشتی تر از گچ میباشد […]
2016-08-27
بریس شانه

بریس های شانه

شانه بند (بریس شانه ) شانه بند : تهیه ، انواع ، کاربرد و …. “شما میتوانید انواع شانه بند طبی را با بهترین کیفیت و […]