2016-10-30
شانه بند

ساپورت شانه

نحوه عملکرد : اندام فوقاني شامل نواحي بازو ، آرنج ، ساعد ، مچ دست و انگشتان ميباشد . اين اعضاء توسط مفصل شانه به ستون فقرات مرتبط ميگردند
2016-09-17
FINGER DYNAMIC SPLINT

FINGER DYNAMIC SPLINT

این وسیله بصورت اختصاصی برای هر بیمار طراحی و ساخته می شود.شکل های مختلفی از....
2016-09-17
ثابت کننده انگشت

Short Finger Splint

این وسیله که به اسپلینت استاتیک انگشتان معروف است از جنس ترمو پلاستیک ساخته می شود.یک وسیله...
2016-09-10

Thumb Spica

شست بند طبی شست بند طبی ،این وسیله از جنس پلی پروپیلن می باشد و داخل آن نیز با فوم کاری بصورت یک بستر نرم تعبیه […]